Vrijgevig en niet vrijblijvend

De Boeddha begon zijn onderricht vaak met het benadrukken van het belang van het beoefenen van Dana, vrijgevigheid. Het beoefenen van Dana neemt dan ook binnen Sangha Metta een belangrijke plaats in. Sangha Metta biedt al haar retraites aan op basis van Dana. Dat wil zeggen dat Sangha Metta de retraites op basis van vrijgevigheid aanbiedt en dat de deelnemers hun financiële bijdragen doneren op basis van vrijgevigheid.

Helaas is het zo dat het meer dan eens voorkomt dat mensen zich aanmelden voor een live retraite en niet komen opdagen of zich op het allerlaatste moment afmelden. Dit heeft grote consequenties. Financiële consequenties omdat Sangha Metta kosten maakt (huur en maaltijden) die niet worden gedekt en ook consequenties voor mensen op de wachtlijst die graag hadden deelgenomen aan de retraite.

Toch hecht Sangha Metta eraan vast te houden aan het principe van Dana en ziet zich daarom helaas genoodzaakt om met ingang van 1 februari 2023 de volgende regel in te stellen. Mensen die zich niet tenminste 10 dagen voor het begin van een retraite hebben afgemeld ontvangen een nota voor de kosten die Sangha Metta voor hen heeft gemaakt, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie.

In de bevestigingsbrief die yogí’s na hun aanmelding voor een specifieke retraite ontvangen zal nadere informatie worden gegeven.

Sangha Metta hoopt op begrip voor het instellen van deze regel die teleurstellingen moet voorkomen. Het beoefenen van Dana schept immers vreugde bij degene die geeft en bij degene die ontvangt.