Metta meditatie reeks

Metta meditatie reeks

In juni 2021 was er een Mettameditatie reeks, begeleidt door Jotika Hermsen en Connie van Geffen. Deze meditaties zijn beschreven in een Metta meditatie boekje. Naast het lezen in dat boekje is het mogelijk de gehele meditatie te beluisteren via onderstaande links. Klik hier om de gehele playlist op Soundcloud te luisteren.

Talk 1 Inleiding door Jotika
We maken een start met de Karaniya Sutta, Metta Sutta. Metta als onderdeel van de vier Brahmavihara’s.
Talk 2 Inleiding door Jotika
Vervolg over de Brahmaviharā’s, over the one who is skilled in goodness, and who knows the path of peace.
Talk 3 Let them be able, vaardig
Sila kennen: voornemen levende wezens niet te doden of te beschadigen, voornemen niet te nemen wat niet gegeven is, voornemen je te onthouden van seksueel wangedrag, voornemen om correct te spreken, voornemen om geen verdovende en bedwelmende middelen te gebruiken.
Talk 4 Upright, oprecht
Eerlijk naar jezelf en anderen, oprecht in woord en daad, vaardig in heilzaam gedrag, waardig, jezelf en anderen recht in de ogen kunnen kijken, zuivere intenties. Het is prettig om in gezelschap te zijn van oprechte mensen.
Talk 5 Straightforward, recht door zee – op koers
Doelgericht, je niet laten afleiden door voorkeur of afkeer, toegewijd, inzicht in heilzaam en onheilzaam, rechtvaardig, integer, betrouwbaar, open voor het ongekende.
Talk 6 Gentle in speech, vriendelijk in spraak
Zachtmoedig, geconcentreerd, weloverwogen woorden kiezen, het juiste spreken door niet te roddelen, geen grove taal, spreken vanuit de juiste intentie, goedhartig en welgemeend, mild.
Talk 7 Humble, nederig, niet verwaand
Bescheiden in woord en daad, inschikkelijk, jezelf niet boven een ander stellen, weinig eisend, een stapje opzij kunnen doen voor anderen zonder je tekort gedaan te voelen.
Talk 8 Not conceited, niet veeleisend
Meebewegen met hoe het leven zich ontvouwt, verlost van (voor)oordelen, in staat om je “ware natuur” te volgen, toestand van vanzelfsprekende eenvoud, dingen doen die naar geluk leiden, ongecompliceerd en verdraagzaam, dienstbaar aan het leven.
Talk 9 Contented and easily satisfied, tevreden
Tevreden met wat voorhanden is, vrij van verlangen en begeerte, het woord vrede zit erin, op waarde schatten wat nodig is, op het gemak zijn met wat je materieel en immaterieel hebt, je voldaan voelen na gedane taken.
Talk 10 Unburdened with duties, niet overladen met werk
Niet overladen met plichten, niet te veel werken, pauze nemen, jezelf niet identificeren met overvolle agenda, voldoende tijd nemen voor reflectie, je hart erbij houden, zowel in retraite als in het dagelijks leven, de tijd nemen om leven te ervaren.
Talk 11 Frugal in their ways, zuinig – spaarzaam
Bescheidenheid, eenvoud, zorgzaam voor materieel en immaterieel, niet vastklampen aan bezittingen, jezelf ontdoen van ballast, zorg dragen voor jezelf en je omgeving, bescheiden in bezit, gematigdheid.
Talk 12 Peaceful and calm, kalm
Rustige geest, tegenovergestelde van rusteloosheid die we kennen als hindernis, de vrede liefhebben, sereen, gelijkmoedig, evenwichtig en kalm. Voorkeur, afkeer en twijfel zijn verdwenen.
Talk 13 Wise and skillful, wijs – bekwaam
Kunnen onderscheiden van heilzaam en onheilzaam, inzicht in de Dhamma, gelouterd met ervaringen, hart en geest in balans, leven op de middenweg, gelijkmoedig en behoedzaam, compassie. Het omvat zowel juist inzicht als juiste bedoeling.
Talk 14 Not proud and demanding in nature, niet trots en veeleisend van aard
Zonder eigendunk, jezelf op waarde schatten, bescheiden, gemakkelijk in de omgang, goedaardig, zachtaardig, medevreugde kennen, geen verdienste claimen, ongecompliceerd, niet jaloers. Het niet-zelf komt in beeld.
Talk 15 Let them not do the slightest thing that the wise would later reprove, integer/deugdzaam
Niet schaamteloos en roekeloos leven want dat leidt naar rusteloosheid. Sīla – Samādhi – Pannā (deugdzaamheid – concentratie – wijsheid) kennen, het juiste doen, het kwade laten, zuiver de eigen geest.
Talk 16 Wishing in gladness and in safety may all beings be at ease, moge alle levende wezens veilig en gelukkig zijn.
Moge alle levende wezens veilig, vrij van gevaar van binnenuit en van buitenaf, in vrede zijn met zichzelf en anderen, gezond zijn van lichaam en geest en als er beperkingen zijn daar vaardig mee omgaan, gelukkig zijn.