Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING EN COOKIE-BELEID

De bescherming van persoonsgegevens van deelnemers aan onze retraites en studieprogramma’s, van abonnees op nieuwsbrieven en van website-bezoekers staat bij Sangha Metta hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

PRIVACYBESCHERMING

Sangha Metta vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan retraites en trainingen, van abonnees op onze nieuwsbrieven en van bezoekers van onze website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Sangha Metta gaat vertrouwelijk om met alle persoons-gegevens. Wij verstrekken deze persoonsgegevens dan ook niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Sangha Metta legt je persoonsgegevens uitsluitend vast ten behoeve van deelname aan retraites of studieprogramma’s, of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten van Sangha Metta.

Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven via het contactformulier op onze website

Ook vragen of klachten over ons privacy- en/of ons cookie-beleid kun je via dit contactformulier aan ons melden.

BEWAARTERMIJNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Daarvoor gelden verschillende termijnen:

Nieuwsbrief: je naam en contactgegevens worden bewaard totdat je aangeeft de nieuwsbrieven niet langer te willen ontvangen.

Beantwoorden van je vragen: je naam en contactgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en in elk geval niet langer dan een jaar, tenzij er een zogenoemde klantrelatie tot stand is gekomen.

Retraite of studieprogramma’s: je persoonsgegevens worden maximaal 1 jaar na afloop van de retraite of het programma vernietigd, tenzij je expliciet toestemming hebt gegeven op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten en eventuele vervolgbijeenkomsten.

Technische redenen, zoals optimalisatie website: technische gegevens worden voor zover mogelijk in geanonimiseerde vorm opgeslagen en worden gebruikt zolang nodig is om de website te optimaliseren.

Sangha Metta houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Tele-communicatiewet stellen.

De verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevensverwerking is Sangha Metta, gevestigd aan de Doomhoeve 4, 6225 DG te Maastricht.

COOKIES

Sangha Metta houdt gegevens bij van het bezoek op onze website. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. Sangha Metta houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.

Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel om het web bezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

WIJZIGINGEN

Sangha Metta behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookie-beleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op de website tref je soms links aan naar andere websites. Sangha Metta is niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

INWERKINGTREDING

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 september 2019