Gedachtegoed

GEDACHTEGOED

‘Sangha’ is het Pali-woord voor gemeenschap en ‘Metta’ betekent liefdevolle vriendelijkheid. Vrij vertaald is Sangha Metta een netwerk van mensen die geraakt zijn door de leer van de Boeddha. Een netwerk van mensen voor wie liefdevolle vriendelijkheid een dagelijkse bron van inspiratie is.

Het aanbod van Sangha Metta is voor wie op zoek is naar waarheid, zingeving en levensvervulling. Voor mensen die zoeken naar de vrijheid van hart en geest. Velen die ons voor gingen hebben laten zien dat de leer van de Boeddha daadwerkelijk een uitweg biedt voor spanning, stress en pijn als gevolg van begeerte, haat en onwetendheid, individueel en in de samenleving als geheel.

Het jezelf bekwamen in meditatie maakt dat je gaandeweg meer rust, meer vriendelijkheid en meer begrip zult ervaren, ten opzichte van jezelf, ten opzichte van anderen en sociale structuren. Wijsheid en compassie worden zo de pijlers waarop je het leven kunt baseren.

Met speciale aandacht voor diversiteit en inclusiviteit, bieden wij onder meer retraites, studieprogramma’s en doorlopende meditatiegroepen aan, die hun grondslag vinden in de vroeg Boeddhistische leer.

Historisch is de basis van onze beoefening gegrondvest in de Mahasi-traditie. In de loop van de tijd is de beoefening verbreed en verrijkt met concentratiemeditatie, Brahmavihara-retraites, Insight Dialoque en studieprogramma’s.

Het aanbod is niet alleen geschikt voor beginnende en ervaren yogi’s (mensen die mediteren) maar ook voor de groeiende groep mensen die bekend zijn met mindfulness meditatie en die hun kennis en beoefening willen verdiepen.

Op deze website vind je meer informatie over de Stichting Sangha Metta, de bij de stichting betrokken begeleiders en assistent-begeleiders, verschillende vormen van meditatie en het brede aanbod waarmee wij zo veel mogelijk mensen hopen te bereiken.

Ons volledige aanbod is erop gericht om ruimte en stilte te creëren, inzicht te verwerven en vriendelijkheid te ontwikkelen ten aanzien van het leven zoals het zich ontvouwt van moment tot moment. Met als ultiem doel het ervaren van blijvende (innerlijke) vrede en een diep geworteld gevoel van vrijheid en geluk, onafhankelijk van de omstandigheden.