Metta/Karuna Cirkel

Metta is het pali woord voor Liefdevolle Vriendelijkheid. Het wordt ook wel vertaald met welwillendheid, goedwillendheid of liefde. Het gaat in ieder geval om een actieve interesse in anderen. Karuna is het pali woord voor mededogen. Het erkent de waarheid dat alle wezens lijden en is de wens dat het lijden van alle wezens mag verminderen.

De metta/karuna cirkel is een groep vrijwilligers die heeft besloten gedurende één week, elke dag liefdevolle vriendelijkheid en mededogen te geven aan degene voor wie het is gevraagd. De beoefening van zowel metta als karuna brengt vriendelijke en helende gedachten naar de ontvanger en installeert vriendelijkheid en mededogen in de gever. In beide gevallen gaat het om harte-wensen, we hebben geen invloed op de uitkomst daarvan.

Iedereen kan vragen om metta/karuna voor zichzelf of voor een ander die behoefte heeft aan liefdevolle vriendelijkheid of compassie. De informatie kan zo kort zijn als je wilt. Als de privacy het toelaat kun je naam, de datum en de reden geven voor het verzoek. Dit kan per mail gebeuren via de metta/karuna coördinator. Deze brengt vervolgens het verzoek over aan de metta-cirkel leden.

Iedereen kan lid worden van de metta/karuna cirkel door zich op te geven bij de coördinator. Je geeft je op door je naam, e-mailadres en telefoonnummer door te geven – onder vermelding van vrijwilliger metta/karuna cirkel. Eenmaal lid van de metta/karuna cirkel verbindt de vrijwilliger zich om gedurende één week dagelijks metta en karuna te zenden aan iemand voor wie dit gevraagd is.

Op ieder gewenst moment kun je, zonder opgaaf van reden, toe- of uittreden in de metta/karuna cirkel.

Om je wens kenbaar te maken, of om jezelf aan of af te melden als vrijwilliger stuur je hier een mail naar de coördinator van de metta/karuna cirkel: mettacirkel@sanghametta.nl