Leraren en Begeleiders

Op dit moment zijn er zes leraren en één assistent leraar verbonden aan Sangha Metta. Verder worden jaarlijks verschillende (buitenlandse) leraren uitgenodigd voor het geven van retraites. Zo geven bijvoorbeeld Shaila Catherine en Zuster Virañani met grote regelmaat retraites en heeft Zuster Agganyani al diverse (studie)weekenden begeleid.

Met een uitgebreid trainingsprogramma voor nieuwe (aspirant) leraren en begeleiders dragen wij zorg voor een voortzetting van de overdracht en verjonging en verbreding van ons aanbod.

Op deze pagina vind je meer achtergrond over de bij Sangha Metta aangesloten retraite-begeleiders.

Informatie over de (buitenlandse) leraren die regelmatig retraites geven bij Sangha Metta kun je terugvinden onder de desbetreffende retraites.

 

JOTIKA HERMSEN
Beluister Jotika

“Als je de poortjes van de zintuigen goed bewaakt, kun je de hele gedachtensliert die opkomt tegenhouden.”

Jotika Hermsen wist al heel vroeg dat ze het klooster in wilde. Op haar 21e werd Jotika non in het klooster van de Franciscanessen in Denekamp. Zij leefde vierentwintig jaar als katholieke non, studeerde theologie en maatschappelijk werk, leidde zestien jaar een internationale counseling organisatie en doceerde twaalf jaar aan het instituut voor agogische beroepsopleiding te Amsterdam. Na bijna vijfentwintig jaar trad ze in 1977 uit, maar het verlangen naar inzicht en contemplatie bleef.

Daardoor kwam ze bij het boeddhisme terecht. Zij ontmoette in 1986 de Thaise monnik Mettavihari. Puurheid, mededogen en wijsheid waren de begrippen die haar het meest troffen. De gelukkige uitstraling van de monnik deed haar besluiten zijn leerling te worden. Ze werd Upasika, dat wil zeggen boeddhiste met acht leefregels.

In 1993 richtte Jotika de stichting Sangha Metta op. Zij volgde retraites bij Mettavihari, U Ashaba, Vivekananda, U Janaka, U Kundula, Bhante Sujiva, zuster Dhammananda en bij Christofoor tutmus, Joseph Goldstein en Sharon Salzberg. De laatste jaren bij broeder Dassana (overleden in 2020), Shaila Catherine en zuster Virannani. Ze studeerde vier jaar Abidhamma bij U Nandamala en zuster Agganyani.

Jotika lééft de leer. Ze vat de essentie helder en aansprekend samen in treffende voorbeelden uit het leven van alledag en gaat snel naar de kern: het doorzien van de illusies. Jotika wil die kern verantwoord en ingebed in de traditie doorgeven, maar staat open voor verandering van de vorm. Dat kenmerkt Jotika. De kern is voor haar: wakker worden en de illusies doorzien. Zien dat alles onbestendig is (aniccā), dat er veel onvrede is (dukkha) en dat we er geen controle over hebben. (anattā)

Jotika heeft op 7 maart 2005 een ‘Outstanding Woman in Buddhism Award’ ontvangen uit handen van de Verenigde Naties. Zij kreeg deze prijs voor haar jarenlange inzet voor de verspreiding van de leer van de Boeddha.

Op 29 juli 2012 werd Jotika’s 80e verjaardag gevierd met een groot feest op het terrein van het ITC in Naarden. Uit naam van de koningin reikte de burgemeester van Raalte, de versierselen horend bij het Ridderschap in de orde van Oranje Nassau aan Jotika uit.

Deelnemers aan retraites ervaren Jotika als zeer inspirerend en benaderbaar. Jotika is een ras-verteller. Mensen hangen bij geen van de leraren zo ‘aan de lippen’ als bij Jotika. En zij heeft bij iedere boeddhistische les wel een voorbeeld voorhanden uit haar lange, kleurrijke, leven. Zij weet – met woorden en met stilte – mensen te raken en wakker te maken voor de volledige schoonheid van het leven, met alles wat daarbij hoort.

Jotika begeleidt een eigen, doorgaande, meditatie-groep in Heino. Meer informatie over het eigen aanbod van Jotika vind je terug op deze website en in onze nieuwsbrief.

 

HENK VAN VOORST
Beluister Henk

Henk van Voorst beoefent vipassana meditatie sinds 1976. Hij begon met een retraite in Kandubodha (Sri Lanka) met als leraar U Seevali Thera, (Mahasi). Daarna een 10-daagse retraite met Goenka in Igatpuri (India). Terug in Nederland een aantal jaren de ‘Mahasi’ en ‘Goenka’ richting tegelijk beoefent. Na ontmoeting met de Thaise monnik Mettavihari gekozen voor de ‘Mahasi’ richting. Henk heeft veelvuldig onderricht gehad van meerdere Aziatische en Westerse leraren. Op dit moment zijn zijn leraren Bhante Sujiva (Mahasi) en Shaila Catherine (Pa Auk en Mahasi). In het verleden was dit ook Broeder Dassana, tot hij in 2020 kwam te overlijden.

Oorspronkelijk opgeleid als sociaal psycholoog, is Henk voornamelijk werkzaam geweest op het gebied van audio-visuele media.

Deelnemers aan retraites ervaren Henk als precies en helder in zijn overdracht. Zijn begeleidingsgesprekken worden als zeer ondersteunend aan de beoefening ervaren.

Henk begeleidt een eigen, doorgaande, meditatie-groep in Utrecht. Meer informatie over het eigen aanbod van Henk vind je hier

 

PETER BAERT
Beluister Peter

“Ik respecteer de autonomie van elk mens, en schep de omstandigheden waarbinnen het proces zich kan ontvouwen.”

Peter Baert mediteert sinds 1982. Zijn voornaamste leraren zijn Mettavihari en U Vivekananda geweest. Daarnaast laat hij zich inspireren door Westerse leraren zoals Jack Kornfield, Joseph Goldstein en Ajahn Sumedho. Hij heeft vele retraites gedaan waaronder langere retraites in Nepal, Birma en Thailand. Daarnaast is Peter geregistreerd GZ-psycholoog, waarbij zijn meditatie ervaring en de opleiding tot mindfulness trainer de basis vormen voor het geven van therapie voor mensen met o.a. depressieve klachten, angstklachten, chronische pijn en slapeloosheid.

Bij Peter starten beginnende deelnemers aan retraites met vaste instructies uit de Mahasi-traditie. Gevorderden krijgen meer ruimte. Daarbij zet Peter ook zijn ervaring als gezondheidszorgpsycholoog en mindfulness trainer in. Hij benadert de deelnemers aan retraites open en reikt suggesties aan.

In de begeleidingsgesprekken met Peter merken mensen dat hij niet oordeelt, waardoor ze zich bij hem snel op hun gemak voelen. Hij wordt ervaren als een warm en belangstellend mens die, door zijn brede achtergrond, heel snel aansluiting vindt op het niveau van de deelnemers aan een retraite en hen van daaruit verder weet te helpen.

Peter begeleidt een eigen, doorgaande, meditatie-groep in Amsterdam. Meer informatie over het eigen aanbod van Peter vind je hier

 

INEZ ROELOFS
Beluister Inez

“Het is niet juist om de verschillen te zien, we zijn toch allemaal mensen. De kunst is om in het verbinden je eigenheid mee te nemen.”

Inez Roelofs beoefent vipassana meditatie sinds 1992, voornamelijk in de lijn van Mahasi Sayadaw. Zij heeft een zeer brede ervaring in de beoefening. Eerst vijftien jaar als retraite-kok en -organisator; groeiend naar assistent leraar en zich zodoende steeds meer bewust van het heilzame verlangen de Dhamma door te willen geven en een spirituele vriend te willen zijn. In 2016 is Inez, samen met Nynke Humalda en Simin Abravesh, door Jotika Hermsen en Henk van Voorst benoemd tot leraar. Andere leraren op haar pad zijn Bhante Sujiva en Broeder Dassana (overleden in 2020) voor vipassana. Gregory Kramer, Phillis Hicks en Bart van Melik voor Insight Dialogue. En Ayya Agganyani voor het onderricht in de Abbhidhamma. (boeddhistische psychologie)

Inez heeft een brede achtergrond in counseling en coaching en heeft een speciale belangstelling voor thema’s als Ouder worden, Vrouwen die de regie nemen en Leven, dood en Bevrijding. Ook haar warme belangstelling voor de Brahmavihara’s komt voort uit haar motto: “Living well the Dhamma”. Door de bril van diversiteit ziet Inez graag de eenheid tussen mensen.

Deelnemers aan retraites ervaren Inez als authentiek en recht door zee. Met haar humor weet zij een zekere lichtheid te brengen in de overdracht. Inez wordt door velen ervaren als een ware spirituele vriend.

Inez begeleidt een eigen, doorgaande, meditatie-groep en een doorgaande Insight Dialogue groep in s’-Hertogenbosch. Meer informatie over het eigen aanbod van Inez vind je hier

 

NYNKE HUMALDA
Beluister Nynke

“Insight Dialogue doorbreekt het isolement en levert een gedeelde ervaring op. In contact met anderen komen inzichten vaak sneller en directer aan de oppervlakte.”

Nynke Humalda mediteert sinds 1988, eerst bij Mettavihari, Frits Koster en Jotika Hermsen. Zij is in 2016 benoemd tot leraar. Haar eigen leraren zijn, naast Jotika Hermsen, ook Bhante Sujiva, Henk van Voorst, Bart van Melik en Gregory Kramer. Ze heeft een achtergrond in tekentherapie, is initiatiefnemer van de retraite Leven, Dood en Bevrijding en begeleidt mensen op individuele basis aan de hand van het thema Leven en Sterven.

Nynke heeft het vertrouwen dat iedereen kan groeien door met liefdevolle aandacht het eigen proces van denken, voelen en ervaren te volgen. Ook mensen met een stempel, zoals kanker, depressie enz. Nynke verbindt in haar manier van begeleiden rationaliteit met intuïtie. In sommige retraites past zij Insight Dialogue toe. Zij ziet de kracht van het samen ontwaken in dialoog, waardoor de brug naar het dagelijks leven gemakkelijk is te maken. Na haar studie aan de Sociale Academie had Nynke diverse functies in het maatschappelijk werk. Onder meer bij volwasseneneducatie en FIOM (hulpverlening bij ongewenste zwangerschap, seksueel geweld, adoptie).

Deelnemers aan retraites ervaren Nynke als betrokken, precies, serieus en eerlijk. Zij weet in de overdracht herkenbare koppelingen te maken tussen de boeddhistische leer en het dagelijks leven. Nynke schuwt het niet om haar eigen kwetsbaarheid onderdeel te maken van haar manier van lesgeven.

Nynke begeleidt een eigen, doorgaande, meditatie-groep en een doorgaande Insight Dialogue groep in Leiden. Meer informatie over het eigen aanbod van Nynke vind je hier

 

SIMIN ABRAVESH
Beluister Simin

“Inzicht in je eigen gedrag en dat van anderen is een weg naar bevrijding.”

Simin Abravesh beoefent sinds 2004 Vipassana en Metta meditatie onder begeleiding van Jotika Hermsen. Door haar en Henk van Voorst is ze in 2016 benoemd tot leraar. Simin heeft veel korte en lange retraites gevolgd bij verschillende leraren. Sinds 2012 volgt ze ook de Insight Dialogue retraites van ‘Metta Programs’. Ze ervaart die als een waardevolle aanvulling voor (individuele) vipassana meditatie. Voor Simin is de dhamma haar bron voor inzicht, vooral de lering van het afhankelijk ontstaan (paṭiccasamuppāda). Daarnaast vindt ze veel inspiratie in de Perzische wijsheid. In 2018 begon ze binnen Sangha Metta met het begeleiden van thema-retraites over dhamma en diversiteit.

Simin studeerde Bouwkunde in Iran toen ze in 1983 vanwege haar politieke activiteiten besloot te vluchten. Ze volgde in Nederland een opleiding Maatschappelijk Werk. Inmiddels werkt ze ruim 25 jaar in een opvanghuis voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Simin is thuis in de klassieke boeddhistische psychologie. (Abhidhamma) Ze is praktisch, uitnodigend en flexibel. Deelnemers aan retraites ervaren haar als bescheiden, helder en betrokken. Simin brengt vanuit haar multi-culturele achtergrond een eigen stem, oprecht en authentiek.

Simin begeleidt onder meer een eigen, doorgaande, meditatie-groep in Rotterdam. Meer informatie over het eigen aanbod van Simin vind je hier

 

MICHAËL VERLOUW
Beluister Michaël

“Westerse psychologie heeft mij geholpen met een aantal vragen in mijn leven, maar binnen het boeddhisme voelde ik pas echt dat ik ‘thuis’ kwam. Het boeddhistische pad leert mij het leven volledig te omarmen, om zo wijzer, liefdevoller en vrij(er) te worden. Meditatie en boeddhistische studie zijn mijn manier geworden om thuis te komen in mezelf. En in de wereld. Precies zoals ze is, even imperfect als wondermooi. “

Michaël Verlouw beoefent sinds 1997 (vipassana) meditatie. Binnen de vele Boeddhistische stromingen voelt hij zich het meest verwant met die van de Thaise Woud Traditie. Zijn wortels liggen vooral in Amerika waar hij sinds 2004 mediteert en studeert bij The Forest Refuge, The Insight Meditation Society (IMS) en het Barre Center for Buddhist Studies. (BCBS) Hier voelt hij zich ‘thuis’ vanwege de mooie brug die daar geslagen wordt tussen boeddhistische wijsheid en Westerse psychologie, de grote diepgang van de leraren en de manier waarop de leer van de Boeddha wordt doorgegeven. Zijn leraar in Amerika is Gloria Taraniya. Binnen Nederland beschouwt hij Jotika Hermsen als zijn leraar en inspiratiebron.

Michaël is sinds 2015 als verbonden aan Sangha Metta, waar hij verantwoordelijk is voor het Studie en Praktijk Programma in zijn actuele vorm. In samenwerking met SIM en Sangha Metta nam hij in 2018 het initiatief tot het organiseren van de eerste LHBTIQ retraite in Nederland, onder leiding van Pascal Auclair. Met ingang van januari 2019 volgt hij bij Jack Kornfield en Tara Brach de tweejarige opleiding tot Mindfulness- en Compassie-meditatie Begeleider.

Naast meditatieleraar is Michaël werkzaam als bedrijfsjurist bij een publieke omroep en opgeleid tot hypno/psychotherapeut en yogadocent.

In zijn rol als (meditatie)begeleider is het voor hem de uitdaging om de Boeddhistische leer steeds weer te ‘vertalen’ naar het leven van alledag, naar menselijke gevoelens en gedachten, naar werk, naar relaties en naar de wereld. Deelnemers aan retraites vinden dat hij dat doet met grote helderheid, humor en inzicht.

Michaël begeleidt onder meer meditatie (jaar)groepen en geeft trainingen in boeddhistische psychologie in ‘s-Hertogenbosch. Meer informatie over het eigen aanbod van Michaël vind je hier

 

Assistent leraren

Helena Pauptit
HELENA PAUPTIT

Helena Pauptit is in 2012 in aanraking gekomen met het Boeddhisme en niet lang daarna begonnen met vipassana- en Brahma Vihara-meditatie. Dat voelde als een soort thuiskomen. Zij heeft dit intensief beoefend onder begeleiding van Nynke Humalda.

Zij heeft cursussen en retraites gevolgd bij onder andere Jotika Hermsen, Shaila Catherine en Bikkhu Anālayo. Voor sutta studie en persoonlijke beoefening heeft ze contact met zr. Dahmmadinnā.

Zij wordt in het doorgeven van de Dhamma begeleidt door Jotika Hermsen en Nynke Humalda.