Steun Sangha Metta

Sangha Metta is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Als je Sangha Metta wilt steunen, kan dat door je aan te melden als vrijwilliger of door financiële bijdragen.

Vrijwilliger worden.

Onze gehele organisatie is volledig afhankelijk van vrijwilligers. Zonder de inzet van onze vrijwilligers zouden wij niet kunnen doen wat we doen. Veel mensen hebben zich al aangesloten bij Sangha Metta en zien hun inzet als onderdeel van hun beoefening.

Onze vrijwilligers zijn nauw betrokken bij de organisatie van retraites, bij de administratie en/of fondsenwerving. Daarnaast dragen zij bij aan het onderhoud van de website en verdere communicatie rondom de activiteiten van Sangha Metta.

Als vrijwilliger bij Sangha Metta heb je verder altijd de ondersteuning van een begeleider in jouw eigen groei en ontwikkeling in de beoefening. Met hem of haar kun je regelmatig van gedachten wisselen over waar jij op dat moment staat in je beoefening en wat mogelijk verdere ontwikkeling zou kunnen geven.

Het is belangrijk om – wanneer je overweegt vrijwilligers werk voor Sangha Metta te doen – eerlijk bij jezelf na te gaan wat jouw motivatie is om dit te doen. En om reëel af te wegen of er in jouw leven tijd en ruimte is om je tenminste voor enige tijd aan ons te verbinden.

Wanneer je enthousiast bent om je beoefening ook vorm te geven in vrijwilligerswerk voor Sangha Metta, neem dan contact op en mail onze coördinator vrijwilligers Ivet Sevinçsoy.

Financiële bijdragen.

Sangha Metta heeft er voor gekozen al haar werkzaamheden op basis van het Dana principe aan te bieden. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat de boeddhistische leer onbetaalbaar is en vanuit de gedachte dat het brengen van de boeddhistische leer de grootste gift is die wij te geven hebben.

Tegelijkertijd maken wij uiteraard, zoals iedere organisatie, kosten. Sangha Metta heeft geen eigen ruimte en huurt de retraite faciliteiten van het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. (ITC) Daarnaast maken wij kosten voor het ontwikkelen van ons programma materiaal, communicatie, website en dergelijke. Financiële bijdragen zijn daarom altijd van harte welkom.

Naast de dekking van de eigen kosten (inclusief het huren van de retraite faciliteiten van ITC) ondersteunt Sangha Metta met grote regelmaat heilzame acties van derden. Steeds wanneer dat het geval is zullen wij dat kenbaar maken via de nieuwsbrief.

Sangha Metta heeft een status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarmee zijn jouw giften – onder bepaalde voorwaarden – aftrekbaar bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting. Het voordeel voor Sangha Metta is dat we over giften minder schenkbelasting hoeven te betalen. Door de ANBI status hoeven we geen erfbelasting te betalen voor het geval je ons wilt laten meedelen in een erfenis.

Er zijn verschillende manier om Sangha Metta financieel te steunen.

Doe een donatie:

Met ons aanbod van retraites, studieprogramma’s, dagprogramma’s, lezingen en meer bereiken wij een grote groep mensen. Omdat wij werken op Dana basis bestaan er geen financiële drempels en kan in principe iedereen van ons aanbod gebruik maken. Maar wij maken uiteraard kosten en daarvoor is geld nodig. Je kunt ons ondersteunen met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie. Dat kan via iDeal, creditcard, Paypal, of een Sepa overboeking. Je kunt hieronder het gewenste bedrag invullen, en op Doneer klikken, waarna de betaling start.

Doneer € -

De andere mogelijkheid is om geld over te maken naar onze bankrekening. Ons IBAN rekeningnummer is: NL49 TRIO 0391 1582 52 of NL 31 INGB 0008 3305 01 ten name van Stichting Sangha Metta.

Schenken met belastingvoordeel:

Een groot deel van jouw bijdrage aan Sangha Metta kun je terug ontvangen via de belasting. Hoe? Door jouw bijdrage vast te leggen als periodieke schenking. En wij zijn uiteraard zeer dankbaar dat we bij een periodieke schenking voor langere tijd op jouw steun mogen rekenen. Jouw bijdrage zorgt er zo voor dat we ook op langere termijn ons aanbod aan kunnen blijven bieden.

Een in een schenkingsovereenkomst vastgelegde gift mag je jaarlijks volledig aftrekken van je belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van de gift of jouw inkomen. De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel van jouw schenking. Afhankelijk van je inkomen kan dat oplopen tot 52 procent.

Hoe werkt het?

Schenkingsformulier

Heb je nog vragen over jouw financiële steun aan Sangha Metta, neem contact met ons op via mail en we helpen je graag verder.