Dana

Sinds het begin van het organiseren van retraites past Sangha Metta ‘dana’ toe op al haar activiteiten. Niet alleen voor onderricht en de organisatie, maar ook voor het verblijf en de maaltijden. Financiële bezwaren mogen geen drempel vormen om deel te kunnen nemen aan een retraite. De ‘onbetaalbare’ Dhamma (de boeddhistische leer) is op deze manier voor iedereen beschikbaar.

Het Dana beginsel houdt in dat een deelnemer aan een activiteit van Sangha Metta zelf bepaalt hoeveel hij/zij wil of kan geven. De onderliggende gedachte is dat wij als mensen bij elkaar horen en voor elkaar zorgen. Dat de Dhamma in feite onbetaalbaar is en vanuit het hart gegeven wordt en in het hart ontvangen. Heel concreet betekent het dat financiën geen bezwaar hoeven te zijn voor deelname. Ieder gaat te rade bij zichzelf. ‘Wat is het mij waard dat de Dhamma doorgegeven kan worden en wat kan of wil ik bijdragen?’

Deelname aan de retraites gaat op volgorde van aanmelding. Na goedkeuring van de aanmeldingsgegevens krijg je een bevestigingsmail voor deelname. Sangha Metta moet weten of er voldoende aanmeldingen zijn voor de retraite vanwege het regelen van de accommodatie en de catering. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen is ons verzoek dit direct door te geven.

Natuurlijk heeft Sangha Metta vaste kosten voor verblijf en voeding. De ruimtes waar wij onze retraites geven worden gehuurd en we werken met catering koks, die betaald moeten worden. De kostprijs voor voeding, onderdak en bijkomende organisatiekosten is per retraite verschillend en kan worden nagevraagd.

Vrijgevig en niet vrijblijvend
Helaas is het zo dat het meer dan eens voorkomt dat mensen zich aanmelden voor een live retraite en niet komen opdagen of zich op het allerlaatste moment afmelden. Dit heeft grote consequenties. Financiële consequenties omdat Sangha Metta kosten maakt (huur en maaltijden) die niet worden gedekt en ook consequenties voor mensen op de wachtlijst die graag hadden deelgenomen aan de retraite.

Toch hecht Sangha Metta eraan vast te houden aan het principe van Dana en ziet zich daarom helaas genoodzaakt om per 1 februari 2023 de volgende regel in te stellen. Mensen die zich niet tenminste 10 dagen voor het begin van een retraite hebben afgemeld ontvangen een nota voor de kosten die Sangha Metta voor hen heeft gemaakt, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie.

In de bevestigingsbrief die deelnemers na hun aanmelding voor een specifieke retraite ontvangen zal nadere informatie worden gegeven.

Sangha Metta heeft de voorkeur dat de Dana voor de retraites(verblijf/voeding/organisatie) vooraf overgemaakt wordt (rekeningnummer NL 49 TRIO 0391 1582 52 t.n.v. Sangha Metta). Als je deze Dana bij aanvang van de retraite nog niet hebt overgemaakt, dan kun je dit op de inschrijfdag ook doen per pin. Let op: Er kan niet meer cash betaald worden voor deze organisatie kosten. De enige contanten die je nog kan geven als Dana, zijn die voor de begeleiding van de leraren.

Als je ervoor kiest om verschillende soorten Dana per pin te doen, geef dan goed aan welk deel voor wat is, zodat we de juiste bedragen aan de juiste personen en organisaties uit kunnen betalen.

Alle onderricht en begeleiding die leraren geven is op Dana basis. Aan het eind van de retraite is er de gelegenheid om cash te doneren voor het onderricht wat je ontvangen hebt. Voor het geven van de Dana aan de begeleider staat aan het einde van de retraite een mandje klaar voor jouw gift. (Nogmaals: dit kan nog met contanten maar mag ook via pin.)

Wij willen je uit nodigen ons te ondersteunen in deze manier van werken. We weten dat het maatschappelijk tegen de stroom ingaat, maar wij vertrouwen erop dat Sangha Metta en de deelnemers aan haar retraites en andere boeddhistische activiteiten in haar 25 jarig bestaan gegroeid zijn in inzicht, wijsheid en vertrouwen en dat het ook in deze tijd nog mogelijk moet zijn om de Dhamma door te geven, volledig gebaseerd op Dana.

Dana is de eerste kwaliteit die de Boeddha aanraadde te ontwikkelen, toen hem gevraagd werd: wat moet ik doen om tot volledige vrijheid te komen? ‘Begin met vrijgevigheid’ zei de Boeddha, ‘leef in vrede met elkaar en zorg goed voor je innerlijke ontwikkeling.’

We vertrouwen op je medewerking en zijn blij met eventuele feedback.