Stichting en Bestuur

De activiteiten van Sangha Metta zijn onder gebracht in de Stichting Sangha Metta. Deze stichting heeft een ANBI status, waardoor het (onder bepaalde voorwaarden) mogelijk is giften aan de Stichting aftrekbaar te maken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het RSIN nummer van de stichting is 8137.99.971.

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 41.21.28.64.

Het bestuur van de Stichting Sangha Metta bestaat op dit moment uit: Helma Ton (voorzitter), Mona Carels (secretaris) en Frans Meijer (penningmeester). De leden van het bestuur doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Stichting Sangha Metta is aangesloten bij netwerkorganisaties als de Stichting Inzicht Meditatie Nederland (SIM) en de Boeddhistische Unie Nederland. (BUN)

Voor meer actuele informatie over de Stichting Sangha Metta:

De organisatie van het aanbod van Sangha Metta geschiedt volledig door vrijwilligers. Het bestuur van de stichting is dan ook grote dankbaarheid verschuldigd aan al die vrijwilligers die het mogelijk maken het aanbod zo veelzijdig en breed te houden. Zonder hen zou het zonder meer onmogelijk zijn om jaar in jaar uit – al meer dan vijfentwintig jaar – steeds opnieuw vele mensen in contact te brengen met de rijke beoefening en studie van de vroeg-boeddhistische wijsheid.

Wil je rechtstreeks in contact komen met het bestuur stuur dan hier een mail.