Toevlucht nemen

Vesak is een feest. We vieren de geboorte- en sterfdag van de Boeddha plus zijn verlichting. Sangha Metta viert dit feest jaarlijks in mei.

Op dit feest kun je toevlucht nemen. Toevlucht nemen is een uiting van vertrouwen. We vertrouwen ons toe aan de Boeddha, de Dhamma en de Sangha.

Meer informatie over Vesak en de mogelijkheid om toevlucht te nemen vind je hier

In een kleine ceremonie nemen deelnemers zich voor de vijf leefregels na te volgen en krijgen ze een boeddhistische naam. Deze ceremonie wordt bij voorkeur geleid door een boeddhistische monnik (Bhikku) of een non. (Bhikkhunī)

Ter voorbereiding van de ceremonie wordt je uitgenodigd deel te nemen aan een introductie groep. Deze groep staat onder leiding van Nynke Humalda. We lezen teksten, delen onze intenties, oefenen het ritueel en ondersteunen elkaar.

Wat betekent toevlucht nemen in de Boeddha?

De Boeddha wordt omschreven als de ontwaakte. Hij was een mens, vol van wijsheid en uitmuntend gedrag. Hij was een mens en heeft als mens de Verlichting bereikt. Als één mens dit kan, kunnen andere mensen dit ook. Naar het voorbeeld van De Boeddha vertrouwen we op de innerlijke kracht om opmerkzaam door het leven te kunnen gaan en zo te groeien in mededogen en wijsheid.

Wat betekent toevlucht nemen in de Dhamma?

Vertrouwen hebben in het pad van wijsheid en mededogen. Door onze getoetste ervaringen weten we welk element van de Leer het meest ondersteunend is en welk element het beste aansluit bij een bepaalde levenssituatie. De Boeddha spoort ons in de persoon van Ānanda – zijn trouwe begeleider en rechterhand – als volgt aan: “Ānanda, wees jezelf tot eiland, laat de Dhamma je eiland zijn, de Dhamma is je toevlucht en niets anders”.

Wat betekent toevlucht nemen in de Sangha?

De Boeddha benadrukt vaak het belang van toevlucht nemen tot de gemeenschap, de Sangha. Ons vertrouwen kan enorm versterkt worden door te oefenen met gelijkgestemden.

Thich Nhat Hahn vergelijkt de Sangha met een rivier en zegt het zo: ““Alleen zijn we kwetsbaar, maar met broeders en zusters om samen mee te oefenen kunnen we elkaar ondersteunen. We kunnen niet als een losse druppel water naar de zee gaan – we zouden uitgedroogd zijn voordat we onze bestemming bereikt hadden. Maar als we een rivier worden, als we als een Sangha gaan, zullen we zeker bij de zee komen. Je hebt een sangha nodig; je hebt broeders en zusters nodig of een vriend, die je eraan herinneren wat je al weet. De leer van de Boeddha, de Dhamma, is in jou, maar hij heeft water nodig om zich te kunnen manifesteren en verwezenlijken.”

Voor vragen of informatie; mail de VESAK coördinator; Nynke Humalda.

X