Vesak en toevlucht nemen

De viering van Vesak 

Vesak is een feest. We vieren de geboorte- en sterfdag van de Boeddha plus zijn verlichting. Sangha Metta viert dit feest jaarlijks in mei. Op dit feest kun je toevlucht nemen. Toevlucht nemen is een uiting van vertrouwen. We vertrouwen ons toe aan de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. In de retraite agenda en onder nieuws staat vermeld wanneer Vesak jaarlijks plaats vindt.

In een kleine ceremonie nemen deelnemers zich voor de vijf leefregels na te volgen en krijgen ze een boeddhistische naam. Deze ceremonie wordt bij voorkeur geleid door een boeddhistische monnik (Bhikku) of een non. (Bhikkhunī) Ter voorbereiding van de ceremonie wordt je uitgenodigd deel te nemen aan een groep. Deze groep staat onder leiding van Simin Abravesh. We lezen teksten, delen onze intenties, oefenen het ritueel en ondersteunen elkaar. Data in overleg en deels per Skype. Aanmelding bij Nynke Humalda ; nynke.humalda22@gmail.com

Wat betekent toevlucht nemen in de Boeddha?

De Boeddha wordt omschreven als de ontwaakte. Hij was een mens, vol van wijsheid en uitmuntend gedrag. Hij was een mens en heeft als mens de Verlichting bereikt. Als één mens dit kan, kunnen andere mensen dit ook. Naar het voorbeeld van De Boeddha vertrouwen we op de innerlijke kracht om opmerkzaam door het leven te kunnen gaan en zo te groeien in mededogen en wijsheid.

Wat betekent toevlucht nemen in de Dhamma?

Vertrouwen hebben in het pad van wijsheid en mededogen. Door onze getoetste ervaringen weten we welk element van de Leer het meest ondersteunend is en welk element het beste aansluit bij een bepaalde levenssituatie. De Boeddha spoort ons in de persoon van Ānanda – zijn trouwe begeleider en rechterhand – als volgt aan: “Ānanda, wees jezelf tot eiland, laat de Dhamma je eiland zijn, de Dhamma is je toevlucht en niets anders”.

Wat betekent toevlucht nemen in de Sangha?

De Boeddha benadrukt vaak het belang van toevlucht nemen tot de gemeenschap, de Sangha. Ons vertrouwen kan enorm versterkt worden door te oefenen met gelijkgestemden. Thich Nhat Hahn vergelijkt de Sangha met een rivier en zegt het zo: ““Alleen zijn we kwetsbaar, maar met broeders en zusters om samen mee te oefenen kunnen we elkaar ondersteunen. We kunnen niet als een losse druppel water naar de zee gaan – we zouden uitgedroogd zijn voordat we onze bestemming bereikt hadden. Maar als we een rivier worden, als we als een Sangha gaan, zullen we zeker bij de zee komen. Je hebt een sangha nodig; je hebt broeders en zusters nodig of een vriend, die je eraan herinneren wat je al weet. De leer van de Boeddha, de Dhamma, is in jou, maar hij heeft water nodig om zich te kunnen manifesteren en verwezenlijken.”

De vijf voorschriften (Pancasila)

Wanneer je toevlucht neemt in Boeddha, Dhamma en Sangha spreek je het voornemen uit de 5 leefregels aan te nemen als leidraad voor je leven. De leefregels ondersteunen je om opmerkzaam te zijn en je te kunnen concentreren. De vijf leefregels neem je aan uit vrije wil, niet omdat ze opgelegd worden door wereldse en bovennatuurlijke autoriteiten.

De vijf leefregels luiden als volgt:

  1. Ik neem mij voor geen enkel levend wezen te doden nog te kwetsen.
  2. Ik neem mij voor om niet iets te nemen wat niet is gegeven.
  3. Ik neem mij voor om geen seksueel ongeoorloofd gedrag te tonen.
  4. Ik neem mij voor om geen onwaarheid te spreken en niet te roddelen.
  5. Ik neem mij voor om geen middelen te nemen die de geest bedwelmen.

De vijf leefregels zijn als een touw van een bergbeklimmer. Als alles goed gaat heb je het touw niet nodig en merk je niet dat het er hangt. Als je in moeilijkheden komt en het niet meer ziet zitten kan je je vasthouden aan wat je  eens uitgesproken hebt. Als je de leefregels niet nagekomen bent, kan je altijd weer opnieuw beginnen. Je kunt je intentie vernieuwen door ze in stilte of hardop uit te spreken. Het zuiveringsproces hangt van jezelf af en kan niemand voor je doen.

De geur van lelies en rozen kan niet tegen de wind ingaan. Maar de geur van iemand die ethisch zuiver leeft is zo sterk dat ze zelfs tegen de wind ingaat.

Voor vragen of informatie; mail de Vesak coördinator; Nynke Humalda ; nynke.humalda22@gmail.com