Dank uit Ladakh

Bikkhu Sanghasena bedankt Sangha Metta

Namens de staf, studenten, monniken, nonnen, ouderen en alle andere bewoners van het Mahabodhi centre in Ladakh (India) heeft de oprichter van het centrum, Bikkhu Sanghasena, Sangha Metta bedankt voor de financiële steun in deze zware tijd. “Your generous donations during this most challenging time of the Covid-19 pandemic genuinely bring a lot of relief to us. I would like to express my profound gratitude.”

Als gevolg van de Covid-19 pandemie zijn er geen bezoekers meer geweest, een belangrijke inkomstenbron voor het Mahabodhi centre. Daardoor is het centrum waarvan honderden mensen afhankelijk zijn, niet of nauwelijks meer in staat te voorzien in de  noodzakelijke levensbehoeften. Er is een tekort aan alles.

Daarom deed Bikkhu Sanghasena een noodoproep die ons zeer aan het hart is gegaan en die we in de nieuwsflits van juni onder de aandacht hebben gebracht. De gulle donaties hebben ertoe geleid dat we een bedrag van 5000 euro hebben kunnen overmaken naar het centrum in Ladakh.

Bikkhu Sanghasena: “We cannot thank you enough for your contribution. It truly will help us to continue our good work and help sustain the huge family we have living with us. With the generous support of kind-hearted people like you we can fulfill our organization’s motto ‘Compassion in action, Meditation in action’.