Nieuws

Corona- Maatregelen tijdens retraites.

Volgend op eerdere berichtgeving over de maatregelen die Sangha Metta treft om haar retraites, ook ten tijde van COVID-19, veilig aan te kunnen bieden, hierbij een update naar aanleiding van de vele vragen die wij daarover ontvangen.

Leidend zijn de algemene maatregels zoals die zijn afgekondigd door het kabinet. Zodra deze veranderen zal Sangha Metta haar beleid daar steeds direct op aanpassen.

Op dit moment zijn de algemene maatregelen gericht op het bewaken van sociale afstand, hygiëne-maatregelen en andere voorzorgsmaatregelen.

Uiteraard gelden ook op retraite deze maatregelen. We gaan dan ook uit van de voorgeschreven 1,5 mtr. sociale afstand en hebben extra maatregelen getroffen om het naleven van de hygiëne voorschriften gemakkelijker te maken.

Tijdens een retraite beschikt eenieder over een éénpersoonskamer, inclusief een eigen douche en wc. Wij vragen van de deelnemers gebruik te maken van deze eigen faciliteiten en de openbare wc’s alleen te gebruiken in noodgevallen. Bij gebruik van de openbare wc’s vragen wij van de gebruikers deze na afloop te reinigen.

Het maximaal aantal personen in een zaal bedraagt, inclusief begeleiders: 30

In situaties waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden is het dragen van een mondkapje verplicht. Denk daarbij bijvoorbeeld maar niet uitsluitend aan het opscheppen van het eten, het bewegen door ruimtes en de werkmeditaties.

In de meditatiezaal wordt regelmatig gelucht. Dat betekent dat het daar koud kan zijn. Zorg daarom voor gelaagde kleding en tenminste een warme omslagdoek.

Heb je bij aanvang van een retraite (of kort daaraan voorafgaand) last van verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) is het zonder covid-19 test met een negatieve uitslag (die maximaal 48 uur oud mag zijn) niet mogelijk deel te nemen aan de retraite.

Bij aankomst bij een retraite wordt van iedere deelnemer de temperatuur gemeten met een infrarood thermometer. Bij een temperatuur boven de 38 graden is het niet mogelijk deel te nemen aan de retraite. Is er sprake van verhoging (tussen de 37,5 en de 38 graden) wordt je dagelijks opnieuw gemeten.

Met bovenstaande maatregelen hopen wij voor iedereen een zo veilig mogelijke situatie te creëren. Wij rekenen er op dat iedereen in deze zijn of haar persoonlijke verantwoordelijkheid neemt in het naleven van deze regels. Mocht je daaromtrent vragen hebben tijdens de retraites dan kun je daarvoor terecht bij de retraite manager.

Aan het begin van iedere retraite worden de voor die retraite geldende maatregelen uitvoerig uitgelegd. Op die manier handelen we steeds conform de meest recente voorwaarden, zoals die door de overheid worden gesteld.

 

HOE GAAN BOEDDHISTEN OM MET RACISME?

De wereldwijde Black Lives Matter-beweging roept ons op om diep naar binnen te kijken: hoe gaan boeddhisten om met racisme? Is er ruimte voor diversiteit binnen de Nederlandse en Vlaamse sangha’s?

Bodhi sprak met diverse beoefenaars: man, vrouw, wit en niet-wit, Vlaams en Nederlands. Hoe gaan boeddhisten om met racisme? Een rondvraag langs Nederlandstalige sangha’s laat zien dat expliciete discriminatie of racisme nauwelijks voorkomen. Maar op een subtiel niveau is er wel sprake van institutioneel racisme Bovendien zijn niet-witte mensen binnen het boeddhistische wereldje duidelijk in de minderheid. Hoe komt dat? Waarom voelen niet-witte mensen zich minder thuis? En hoe zouden we onze meditatiegroepen inclusiever kunnen maken?

Sangha Metta is al geruime tijd bezig met het inclusiever maken van de Sangha en haar lerarengroep. Van oudsher hebben we altijd al extra aandacht gehad voor vrouwen, en de laatste jaren zijn daar ook aandacht voor de LHBTIQ gemeenschap en het ‘gekleurder’ maken van de Sangha bij gekomen.

In het artikel van Bodhi komen zowel Inez Roelofs als Simin Abravesh aan het woord. Beide zijn als leraar verbonden aan Sangha Metta.

De complete tekst van het artikel vind je hier: www.bodhitv.nl/hoe-gaan-boeddhisten-om-met-racisme/

Bodhi (voorheen Bodhitv) is het platform voor hedendaagse en historische boeddhistische wijsheid, informatie en actualiteit. Met verhalen, reportages, interviews en columns onderzoeken we de dynamiek tussen het boeddhisme en de huidige cultuur en samenleving. Voor meer informatie kijk op: www.bodhitv.nl

Bericht over contante betalingen van Dana voor de retraite organisatie.

Beste mensen,
in afwijking van eerdere berichtgeving over de betaling van Dana voor organisatie van de retraites willen we jullie laten weten dat wij besloten hebben af te stappen van contante afdrachten en geheel over te gaan op pin-en bankbetalingen. Het aandeel contant nam al behoorlijk af de laatste tijd. Het is overal steeds moeilijker om met contant geld te betalen. Contant is bewerkelijk, risicovol en er zijn gemakkelijk fouten mee te maken. Wij verzoeken jullie hiermee rekening te houden.

Het afdragen van Dana voor de begeleiding via het mandje blijft wel mogelijk. We zien trouwens dat dit ook steeds meer via pinbetalingen gaat.

NB cash is dus uitsluitend mogelijk voor de Dana voor de begeleiding.

Hartelijk dank voor het meebewegen met onze veranderingen!

X