Nieuws

HOE GAAN BOEDDHISTEN OM MET RACISME?

De wereldwijde Black Lives Matter-beweging roept ons op om diep naar binnen te kijken: hoe gaan boeddhisten om met racisme? Is er ruimte voor diversiteit binnen de Nederlandse en Vlaamse sangha’s?

Bodhi sprak met diverse beoefenaars: man, vrouw, wit en niet-wit, Vlaams en Nederlands. Hoe gaan boeddhisten om met racisme? Een rondvraag langs Nederlandstalige sangha’s laat zien dat expliciete discriminatie of racisme nauwelijks voorkomen. Maar op een subtiel niveau is er wel sprake van institutioneel racisme Bovendien zijn niet-witte mensen binnen het boeddhistische wereldje duidelijk in de minderheid. Hoe komt dat? Waarom voelen niet-witte mensen zich minder thuis? En hoe zouden we onze meditatiegroepen inclusiever kunnen maken?

Sangha Metta is al geruime tijd bezig met het inclusiever maken van de Sangha en haar lerarengroep. Van oudsher hebben we altijd al extra aandacht gehad voor vrouwen, en de laatste jaren zijn daar ook aandacht voor de LHBTIQ gemeenschap en het ‘gekleurder’ maken van de Sangha bij gekomen.

In het artikel van Bodhi komen zowel Inez Roelofs als Simin Abravesh aan het woord. Beide zijn als leraar verbonden aan Sangha Metta.

De complete tekst van het artikel vind je hier: www.bodhitv.nl/hoe-gaan-boeddhisten-om-met-racisme/

Bodhi (voorheen Bodhitv) is het platform voor hedendaagse en historische boeddhistische wijsheid, informatie en actualiteit. Met verhalen, reportages, interviews en columns onderzoeken we de dynamiek tussen het boeddhisme en de huidige cultuur en samenleving. Voor meer informatie kijk op: www.bodhitv.nl

Bericht over contante betalingen van Dana voor de retraite organisatie.

Beste mensen,
in afwijking van eerdere berichtgeving over de betaling van Dana voor organisatie van de retraites willen we jullie laten weten dat wij besloten hebben af te stappen van contante afdrachten en geheel over te gaan op pin-en bankbetalingen. Het aandeel contant nam al behoorlijk af de laatste tijd. Het is overal steeds moeilijker om met contant geld te betalen. Contant is bewerkelijk, risicovol en er zijn gemakkelijk fouten mee te maken. Wij verzoeken jullie hiermee rekening te houden.

Het afdragen van Dana voor de begeleiding via het mandje blijft wel mogelijk. We zien trouwens dat dit ook steeds meer via pinbetalingen gaat.

NB cash is dus uitsluitend mogelijk voor de Dana voor de begeleiding.

Hartelijk dank voor het meebewegen met onze veranderingen!

X