Noodkreet uit Ladakh (India)

Mahabodhi centre

Al vele jaren steunt Sangha Metta het Mahabodhi centre in Ladakh (India). Het Mahabodhi centre is een bloeiende, sociaal geëngageerde boeddhistische liefdadigheidsorganisatie,  opgericht in 1986, op een stuk dorre koude woestijngrond van 250 hectare, 10 kilometer van Leh in Ladakh.

De Mahabodhi Devachan campus biedt momenteel onderdak aan enkele honderden mensen, waaronder bejaarde burgers, visueel gehandicapte kinderen, monniken, nonnen, mediterenden, vrijwilligers en schoolkinderen. In de loop van de afgelopen 30 jaar hebben duizenden mensen, van alle leeftijden, direct en indirect geprofiteerd van de verschillende diensten in het centre. Kijk voor meer informatie op www.mahabodhi-ladakh.org

Ernstige tekorten door covid-19

Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie begin 2020 zijn er geen bezoekers meer geweest, een belangrijke inkomstenbron voor het Mahabodhi centre. Daardoor is het centre niet of nauwelijks meer in staat te voorzien in de  noodzakelijke levensbehoeften. Gezinnen hebben wanhopig geld en middelen nodig, kinderen worden verweesd, de meest elementaire overlevingsbehoefte – zuurstof is moeilijk te krijgen. Internationaal wordt een beroep gedaan op landen om zuurstofflessen te leveren en om geld te doneren voor het aanschaffen van cilinders in India ten behoeve van diegenen die het hard nodig hebben. Bovendien is er een tekort aan ambulances om mensen die dat dringend nodig hebben naar het ziekenhuis te brengen.

Oprichter van het Mahabodhi centre, Bikkhu Sanghasena:

“Het doet me groot verdriet om te zien hoe het centre afglijdt naar de duisternis, want zonder de basisfondsen wordt het bijna onmogelijk voor ons om onszelf en de verschillende medische en liefdadigheidsactiviteiten te onderhouden. Daarom doe ik een nederig beroep op U allen voor uw vriendelijke en gulle steun en hulp in welke vorm dan ook tijdens deze ongekende crisis. Elke vorm van donatie en steun wordt zeer gewaardeerd.  Ik zal U zeer dankbaar zijn voor uw steun!”

Deze noodoproep van Bikkhu Sanghasena gaat ons zeer aan het hart en daarom willen we die graag onder uw aandacht brengen. Sangha Metta zal uw donatie onder vermelding van Dana Ladakh graag ontvangen op bankrekening NL 49 TRIO 0391 1582 52 en doorsturen naar Bhikkhu Sanghasena in Ladakh India.

May you be well, happy and peaceful.