Hoe gaan boeddhisten om met racisme?

Racisme en boeddhisme

De wereldwijde Black Lives Matter-beweging roept ons op om diep naar binnen te kijken: hoe gaan boeddhisten om met racisme? Is er ruimte voor diversiteit binnen de Nederlandse en Vlaamse sangha’s?

Bodhi sprak met diverse beoefenaars: man, vrouw, wit en niet-wit, Vlaams en Nederlands. Hoe gaan boeddhisten om met racisme? Een rondvraag langs Nederlandstalige sangha’s laat zien dat expliciete discriminatie of racisme nauwelijks voorkomen. Maar op een subtiel niveau is er wel sprake van institutioneel racisme Bovendien zijn niet-witte mensen binnen het boeddhistische wereldje duidelijk in de minderheid. Hoe komt dat? Waarom voelen niet-witte mensen zich minder thuis? En hoe zouden we onze meditatiegroepen inclusiever kunnen maken?

Sangha Metta en inclusiviteit

Sangha Metta is al geruime tijd bezig met het inclusiever maken van de Sangha en haar lerarengroep. Van oudsher hebben we altijd al extra aandacht gehad voor vrouwen, en de laatste jaren zijn daar ook aandacht voor de LHBTIQ gemeenschap en het ‘gekleurder’ maken van de Sangha bij gekomen.

In het artikel van Bodhi komen zowel Inez Roelofs als Simin Abravesh aan het woord. Simin is als leraar verbonden aan Sangha Metta. Inez was tot haar dood in april 2022 ook als leraar verbonden aan Sangha Metta. De complete tekst van het artikel vind je hier: www.bodhitv.nl/hoe-gaan-boeddhisten-om-met-racisme/

Bodhi (voorheen Bodhitv) is het platform voor hedendaagse en historische boeddhistische wijsheid, informatie en actualiteit. Met verhalen, reportages, interviews en columns onderzoeken we de dynamiek tussen het boeddhisme en de huidige cultuur en samenleving. Voor meer informatie kijk op: www.bodhitv.nl