Inez Roelofs

 

INEZ ROELOFS

Op zaterdag 9 april is onze geliefde leraar Inez Roelofs zachtjes overgegaan. Ze heeft een kort ziekbed gehad.

Sangha Metta voelt verdriet. Diep verdriet. Inez was kundig, warm, betrokken en haalde met haar humor vol kwinkslagen spanningen uit de lucht. Met veel inzet en energie heeft zij zich van meet af aan voor Sangha Metta ingezet. Aanvankelijk samen met Laura, haar partner, als kok op retraites, maar daarna als leraar. Toegewijd en dienstbaar aan de Dhamma, opmerkzaam op de praktische toepassingen voor alledag: ‘ja maar, hoe doe je dat dan?’. In februari nog, zonder van haar ziekte te weten, sprak ze in een meditatie over ‘vertrouwen’ als eerste van de vijf heilzame krachten die bij de grote Satipatthāna Sutta horen. Ze citeerde wijlen broeder Dassana die sprak over ervaringsvertrouwen als een sterke kracht, en ze voegde eraan toe:

‘Wat ik kan doen, het enige wat ik kan doen, is vertrouwen op het proces van opkomen en wegvallen. En dat is uiteindelijk een heel gelukkig-makend proces, want dan moet je loslaten, het is niet in jouw macht.’

 

“Het is niet juist om de verschillen te zien, we zijn toch allemaal mensen. De kunst is om in het verbinden je eigenheid mee te nemen.”

Inez Roelofs beoefende vipassana meditatie sinds 1992, voornamelijk in de lijn van Mahasi Sayadaw. Zij had een zeer brede ervaring in de beoefening. Eerst vijftien jaar als retraite-kok en -organisator; groeiend naar assistent leraar en zich zodoende steeds meer bewust van het heilzame verlangen de Dhamma door te willen geven en een spirituele vriend te willen zijn. In 2016 was Inez, samen met Nynke Humalda en Simin Abravesh, door Jotika Hermsen en Henk van Voorst benoemd tot leraar. Andere leraren op haar pad waren Bhante Sujiva en Broeder Dassana (overleden in 2020) voor vipassana. Gregory Kramer, Phillis Hicks en Bart van Melik voor Insight Dialogue. En Ayya Agganyani voor het onderricht in de Abbhidhamma. (boeddhistische psychologie)

Inez had een brede achtergrond in counseling en coaching en had een speciale belangstelling voor thema’s als Ouder worden, Vrouwen die de regie nemen en Leven, dood en Bevrijding. Ook haar warme belangstelling voor de Brahmavihara’s kwam voort uit haar motto: “Living well the Dhamma”. Door de bril van diversiteit zag Inez graag de eenheid tussen mensen.

Deelnemers aan retraites ervaarden Inez als authentiek en recht door zee. Met haar humor wist zij een zekere lichtheid te brengen in de overdracht. Inez werd door velen ervaren als een ware spirituele vriend.

Inez begeleidde een eigen, doorgaande, meditatie-groep en een doorgaande Insight Dialogue groep in s’-Hertogenbosch.