• 11-05-05-10-55-45-sm2.jpg
  • 11-05-05-10-57-12-sm2.jpg
  • 11-05-05-11-29-50-sm2.jpg
  • 11-05-05-11-37-13-sm2.jpg

Is deze retraite geschikt t.b.v. opleiding mindfulness trainer?

Je kunt dit navragen bij je mindfulnessopleiding. Zij stellen de criteria vast. Voor ons is je eigen motivatie belangrijk, waarom wil je deze retraite gaan doen?

Wat is het verschil tussen Vipassãna en Metta retraite?

Vipassana is inzichtmeditatie en heeft als methodiek om aanwezig te zijn in het huidige moment. We richten de aandacht op het rijzen en dalen van de buikwand als anker. Maar ieder object, wat op de voorgrond komt kan object worden van observatie (momentconcentratie). Metta is concentratiemeditatie en richt zich op het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid en kalmte van geest. De methodiek is gericht op het herhalen van zinnen en steeds weer de geest terug te brengen naar liefdevolle vriendelijkheid. Het gaat om het verwerven van eenpuntigheid en toegangsconcentratie.

Wat is het verschil tussen methode Vipassãna meditatie volgens Goenka en Mahasi?

Bij de Goenka-methode begint men met aandacht (opmerkzaam zijn) op de gewaarwording op de huid bij het in- en uitstromen van de lucht langs de binnenkant van de neusvleugels en het midden van de bovenlip bij de ademhaling. Deze techniek heet ‘anapanasati’.
Bij de Mahasi-methode begint men met aandacht bij de lichamelijke gewaarwordingen die een manifestatie zijn van het rijzen en dalen van de buik als gevolg van de ademhaling.
Dit zijn twee verschillende interpretaties van een passage in de ‘Satipatthana sutta’. De eerste is expliciet ‘samatha’ (= concentratie itt Vipassana = inzicht) meditaitie, het tweede in het begin ook, maar niet expliciet.
Vervolgens bij de Goenka-methode is er een collectief moment dat men overstapt naar vipassana waarbij de ‘bodyscan’ gebruikt wordt. Aandacht bij de lichamelijke gewaarwordingen terwijl de aandacht, langzaam of snel, gelijkmatig van boven naar beneden of van beneden naar boven door het lichaam gaat.
Bij Mahasi blijft het ‘primaire object’ het rijzen en dalen. Er is een natuurlijke verdieping van de aandacht. Al naar gelang deze ontwikkeling verandert de manier waarop met de aandacht gewerkt wordt. Vipassana begint, bij deze methode, wanneer de aandacht een bepaalde kwaliteit bereikt heeft.

Is de voertaal tijdens de retraite Engels?

Tijdens de retraites die begeleid worden door een buitenlandse leraar is de voertaal Engels. Waar nodig wordt voor vertalingen naar het nederlands gezorgd. De NL leraren spreken nederlands en dat wordt in de regel niet vertaald in een andere taal.

Hoeveel deelnemers zijn er?

Indien de retraite volgeboekt is zijn er ongeveer 23 deelnemers. Het exacte aantal is afhankelijk van het seizoen (kan er gebruik gemaakt worden van een eigen tent) en van de bereidwilligheid van deelnemers om een kamer te delen. In bijzondere gevallen kunnen we uitbreiden tot 35 deelnemers.

Is er nog plaats?

Indien de retraite is volgeboekt kan men op een wachtlijst. Op volgorde van binnenkomst wordt men benaderd indien er een plaats vrijkomt. Gezien de voorkomende veranderingen op de deelnemerslijst wordt slechts bij uitzondering op de site vermeld indien een retraite is volgeboekt.

Kan ik een optie nemen?

Bij uitzondering kan men een optie nemen indien nog e.e.a. geregeld moet worden alvorens men zich definitief aan kan melden. Dit gaat in overleg met de retraiteadministratie ().

Hoe ziet het dagprogramma eruit?

Zie hiervoor de voorbeelden op de website: Retraite & dhammastudie -> Praktische informatie -> Dagindeling

Is deze retraite geschikt voor mij?

Indien je de inhoudelijke informatie op de site hebt gelezen, betreffende de retraite waar je voor in wil schrijven, alsmede de uitgebreide info over Vipassãna, dan wel Metta meditatie, kunt je je aanmelden voor de retraite. Indien je, na het lezen van de informatie nog vragen heeft kunt je dat per mail, of telefonisch (voice-mail) kenbaar maken.
Indien aan de hand van de door jou ingevulde gegevens, bij de organisatie vragen rijzen voor wat betreft geschiktheid tot deelname, dan wordt er contact met je opgenomen.

Kan ik beschikken over een eigen kamer?

Sangha Metta streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan retraites en te laten delen in de Dhamma. Ons uitgangspunt is dat iedere deelnemer een eigen kamer heeft. Echter, soms is de belangstelling voor een retraite dermate groot dat we aan deelnemers vragen of zij bereid zijn een kamer te delen. In de bevestigingsbrief, die je ontvangt nadat je je hebt aangemeld, is een passage opgenomen waarin je wordt gevraagd of de bereidheid tot delen van een kamer er is.
Aangezien Sangha Metta een prijs per bed betaalt aan de verhuurder (en niet per kamer) blijven de kosten gelijk.

Mag ik een boek meenemen?

Het wordt niet aangeraden om tijdens de retraites te lezen, tenzij op verzoek van de leraar. Lezen zet de geest aan tot het maken van concepten en verstoord de ontwikkeling en opbouw van het meditatieproces. Soms echter is lezen behulpzaam om b.v de instructie beter te begrijpen.

Kan ik mijn was doen?

Er is niet de mogelijkheid uw was te doen in een wasmachine. Handwas kan gedaan worden op de kamer in wastafel of wasteiltje.

Hoeveel maaltijden zijn er bij deze retraite?

Bij korte retraites zijn 3 maaltijden, waarbij 's avonds soep en brood gegeten wordt. Bij lange retraites (b.v zomer en winterretraite) is er een mogelijkheid om de avondmaaltijd over te slaan. Je kunt de 8 leefregels nemen, dat wil zeggen dat er na het middenuur niet meer vast voedsel gegeten wordt. Dit is ondersteunend voor het meditatieproces.

Kan ik korting krijgen?

Sangha Metta streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden aan een retraite deel te nemen. Financiële beperkingen zouden hiervoor geen hindernis moeten zijn. Op dit moment wordt de regeling gehanteerd dat mensen die hiervoor in aanmerking denken te komen, een verzoek in kunnen dienen bij de retraiteadministratie (). Indien de aanvraag wordt goedgekeurd door de penningmeester wordt in de regel een korting van €15 per dag toegekend.

Mag de mobiele telefoon, of tablet, gebruikt worden tijdens de retraite?

Tijdens de retraites wordt de zogenaamde “nobele stilte” aangehouden. Dat betekent dat er niet gesproken wordt, sterker nog, het streven is helemaal niet te communiceren behalve met de leraar. Ook niet met de buitenwereld via wat voor apparaat dan ook. Communicatie met de buitenwereld, wanneer dat echt nodig is kan via de manager (het ‘eindoog’). Het doel hiervan is stilte in het hoofd te verkrijgen. Elke keer dat je contact maakt met buiten créeer je een storm van reacties in de geest die soms nog dagen kan nawoeden.


De Dhamma is de leer van de Boeddha. Dhammastudie kan op verschillende manieren gebeuren. Aan de basis staat de uitspraak van de Boeddha: ‘Suffering and the end of suffering’, dat is mijn hele leer. Zijn leer over het lijden en het stoppen van lijden. De bestudering staat in dienst van dit uitgangspunt. In retraites ligt het accent op de ervaring en dienen de dhammatalks als ondersteuning voor de beoefening. In aparte Dhammaverdiepingsdagen en/of cursussen staat de bestudering van de Dhamma centraal.

  1. We lezen en reflecteren op de sutta’s, de leerreden van de Boeddha.

  2. We analyseren en becommentariëren de abidhamma, de boeddhistische psychologie. Dit is een zeer diepgaande, analytische en systematische studie van de teksten van de Boeddha. Van tijd tot tijd worden er cursussen verzorgd over de boeddhistische psychologie.

  3. We onderzoeken onze eigen ervaringen in de stilte van de meditatie en volgen het pad dat de Boeddha herontdekt heeft: de middenweg. We laveren tussen de extremen van strenge ascese en verfijnd hedonisme. We toetsen onze kennis in de praktijk via de directe weg van opmerkzaamheid (mindfulness) die leidt naar inzicht en mededogen.

Wat we met ons hoofd leren moet terecht komen in ons hart. Boekenkennis moet tot ervaringskennis worden, intuïtieve kennis en inzicht.

 

Vipassana retraites     Zie Vipassana meditatie

Metta retraites    Zie Metta meditatie

Speciale retraites voor vrouwen

Insight dialogue

 

Vrouwen in leidinggevende functies

Vanaf 1997 organiseert Sangha Metta twee keer per jaar, in voor- en najaar, een vierdaagse retraite voor vrouwen in leidinggevende functies. Sinds die tijd is een netwerk ontstaan van vrouwen voor wie de relatie tussen spiritualiteit en leiderschap belangrijk is. De terugkerende ontmoeting van gelijkgezinden zorgt voor verbinding, inspiratie en volharding. Het begrip leiderschap wordt breed opgevat; het verwijst meer naar hoe iemand in het leven staat dan naar de maatschappelijke functie.

Het netwerk is een open groep, nieuwe vrouwen zijn welkom. Kennis van en ervaring met vipassana meditatie is gewenst maar niet beslist noodzakelijk. De basisinstructies worden steeds opnieuw aangereikt. Vipassana meditatie in stilte is het hoofdmenu, met uitwisseling over leiderschap als voorgerecht en als dessert.

info: zie activiteiten & jaarprogramma

zie artikel Trouw 2 juli 2011  

 

Insight Dialogue – een interpersoonlijke meditatieoefening

Insight Dialogue is evenals Vipassana en Metta meditatie gebaseerd op de vroege Boeddhistishe leringen.
Insight Dialogue is een formele en relationele meditatie-oefening. Waar Vipassana ons formeel in staat stelt om de dingen ‘te zien zoals ze werkelijk zijn’, biedt Insight Dialogue formeel de mogelijkheid om samen de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.
Soms mediteer je in tweetallen, soms met drie of meer. Je begint met de aandacht op je eigen ervaring te richten en benoemt ze vervolgens in contact met de ander(en). Het verschil met individuele meditatievormen zoals Vipassana en Metta is dat je zowel naar binnen gaat in jezelf, als naar buiten gericht bent op de ander. Tussen de formele interpersoonlijke meditatiesessies wordt het nobele zwijgen gehandhaafd.
Gregory Kramer heeft Insight Dialogue ontwikkeld en onderricht sinds 1995 deze interpersoonlijke methode via retraites. Insight Dialogue is gefundeerd in de Satipatthana Sutta.
Zelf zegt Gregory: ‘A new understanding of the Dhamma has unfolded from my search to apply the Buddha’s teachings as honestly as possible to both meditation and human relationships. A path toward interpersonal ease and awakening has emerged.’
In Nederland heeft een aantal keren een Insight Dialogue retraite plaats gevonden. Wanneer elementen uit de Insight Dialogue methode gebruikt worden in een retraite zal dit steeds in het programma vermeld staan.

zie: www.metta.org
 

Retraites in Naarden

Routebeschrijving Naarden

Dagindeling

 

 

Retraites in Naarden

Locatie
De retraites worden meestal gehouden op het landgoed van het Internationaal Theosofisch Centrum. Is de retraite op een andere locatie dan wordt dat expliciet vermeld.

Adres ingang: Meentweg 9 te Naarden.

De naam van de accommodatie is Crystal/Arundale House, telefoonnummer 06 14161657. Je wordt verzocht je auto te parkeren op de parkeerplaats bij de ingang van het terrein.

Accommodatie
Op het terrein van het ITC is een verbouwing gaande. Tijdelijk zijn er minder kamers beschikbaar.
Er zijn op dit moment 10 eenpersoonskamers, 10 twee persoonskamer en 3 boshutten beschikbaar. Wij streven ernaar dat elke mediterende een eigen kamer krijgt. Bij sommige retraites is het nodig dat kamers worden gedeeld, wat altijd in overleg zal gaan met de betrokken mediterenden. De kamers hebben een eigen douche/toilet.

Gehoortoestel
In Crystal Hall, de grote meditatiezaal, is een ringleiding aanwezig, waarop je een gehoortoestel kunt aansluiten, dat wel een T stand moet hebben.

Benodigdheden
Er zijn genoeg matten en zitkussens in Naarden! We vragen je je eigen meditatiespullen mee te brengen, zoals matje of deken onder je meditatiekussen en/of -bankje wanneer je hecht aan je eigen bijzondere attributen of wanneer je op je eigen kamer wil zitten. Zorg ook voor een warme omslagdoek, sloffen, voldoende schone sokken, gemakkelijk schoeisel zoals slippers om binnendoor naar eet- of meditatiezaal te kunnen lopen.
Er wordt weliswaar ’s ochtends gewekt, maar het is handig om een klokje mee te nemen (liefst zonder harde pieper). Neem ook eventueel een paraplu mee.

Het is mogelijk een volledig laken- en handdoekenpakket te huren voor € 14,00. Dit kun je bij aankomst contant betalen. Mocht je geen gebruik willen maken van dit pakket, neem dan een eigen pakket mee. Vereist zijn dan: onderlaken, dekbedovertrek of slaapzak met lakenzak, kussensloop, handdoeken en washandjes.

Kamperen
Tijdens sommige retraites is het mogelijk op het terrein met je eigen tent te kamperen. Er zijn een aantal kampeerplekken in het bos achter het gebouw, het Crystal/Arundale House. Kampeerders worden verzocht zich eerst in het Arundale House te melden. Er zal dan iemand meelopen naar de kampeerplek.
Er is geen stroom bij de kampeerplekken; wel is er een sanitaire voorziening.
Yogi’s die met de tent komen brengen vanzelfsprekend alles daarvoor mee. Vergeet ook geen laarzen o.i.d. Het is een eindje lopen naar het huis en de meditatiezaal.

Huisregels
Roken en het gebruik van alcohol of andere verdovende middelen zijn niet toegestaan.

In verband met brandveiligheidsvoorschriften en allergieën zien we af van het branden van kaarsen en wierook op de kamers. Alleen in de meditatiezaal branden kaarsen. Er zijn steeds meer mensen met allergieën. Neem geen sterk geurende bloemen mee en gebruik ook geen sterk geurende cosmetica, zeep, shampoo of douchebad. Je kunt bijvoorbeeld producten van het merk Neutral nemen.

Huishoudelijke taken
Tijdens een retraite krijgen alle yogi’s een lichte huishoudelijke taak toebedeeld, zoals stofzuigen, toiletten schoonmaken, afwassen e.d. Dit neemt ongeveer een half uur in beslag en wordt meditatief gedaan. Mocht je voor een bepaalde huishoudelijke taak fysieke beperkingen hebben, vermeld dit dan op het aanmeldingsformulier of neem contact op. Mail ons

Maaltijden
De maaltijden zijn volwaardig plantaardig, zonder zuivel en zonder suiker. Bij het ontbijt is er wel kaas en yoghurt naar keuze op tafel. Als je een voedselallergie hebt of een streng dieet moet volgen, vermeld dit dan op het aanmeldingsformulier of neem contact op. Mail ons

Kosten
De kosten van een retraite die als basis kosten vermeld worden zijn voor de accommodatie, onderdak en voeding. Echter betaling is op dana basis. Je bent vrij om minder of meer te geven.
De meditatie-begeleiding is volledig op basis van dana (vrije gift). De organisatie-medewerkers van Sangha Metta werken met een kleine vergoeding en verder ook op dana-basis.
De kok(s) werken niet op dana-basis.
Op de laatste avond voor het einde van de retraite worden mandjes voor dana neergezet. Hier kunt je je geldelijke giften voor begeleiders en medewerkers in leggen.
De dana voor de  basiskosten kan vooraf overgemaakt worden. Er is ook een pin apparaat aanwezig op locatie tijdens de retraite.
Ons IBAN rekeningnummer is: NL49 TRIO 0391 1582 52 of  NL 31 INGB 0008 3305 01 ten name van Stichting Sangha Metta.

Boekentafel
In plaats van het verkopen van boeken bieden wij de gelegenheid om te geven en te ontvangen! Wanneer je een boek hebt wat gerelateerd is aan het Boeddhisme, en je wilt het weggeven, neem het dan mee. De Dana is dat je belangeloos je boek(en) weggeeft, maar je kunt ook ontvangen doordat je iets vindt wat je nog niet gelezen hebt (en dat kun je ook later weer weggeven). Misschien is het fijn om je naam en adres in het boek te vermelden zodat de nieuwe lezer de gelegenheid heeft een bedankje te sturen.

Bereikbaarheid
Tijdens de retraite ben je, indien nodig, bereikbaar op nummer 06 14161657. De manager (eindoog) heeft vrijwel altijd een mobiel bij zich met dit nummer.
Laat dit nummer thuis achter.
Daarnaast vragen wij jou om je mobiele telefoon thuis te laten of uit te zetten.

                            

      Routebeschrijving Naarden

Adres van de locatie op het terrein van het Interntionaal Theosofisch Centrum:
Meentweg 9
1411 GR Naarden

Openbaar Vervoer:

Trein:
Station Naarden-Bussum

Taxi:
Op station Naarden-Bussum (in Bussum) staan taxi's. Een rit naar de Meentweg 9 kost 15 à 20 euro.

Bus:
Neem vanaf het station Naarden-Bussum Connexion Bus 100 of 101 richting Huizen.
Stap uit bij halte Flevolaan.
Loop een klein stukje terug en neem aan de overkant de Flevolaan. Volg het bord richting Valkeveen. Na een kruispunt gaat deze weg Meentweg heten. Aan de rechter kant, ter hoogte van Meentweg 9, is de toegang bij het bord ‘Theosofisch Centrum’.
De locatie heet Crystal/Arundale House.
De loopafstand is ongeveer 20 minuten.

Met de auto:
Via de A1 afslag 7 Bussum
N.B. adres en postcode van de locatie worden niet gelezen door TomTom e.d.
Raadpleeg een routeplanner op internet.
Op de Meentweg is aan de rechter kant, ter hoogte van nummer 9, de toegang bij het bord ‘Theosofisch Centrum’.

Routebeschrijving Naarden.pdf

 

      Dagindeling

De dagindeling is een van de hulpmiddelen ter ondersteuning van de deelnemers van een retraite.
Tijdens een intensieve vipassana retraite mediteer je de hele dag.
Je werkt er aan om elk moment bewust te zijn van wat er via je zintuigen binnenkomt en wat de reactie van de geest daarop is. Om dit te kunnen doen is het ondersteunend dat er een vaste dagindeling is om je houvast te geven door de hele dag. Loop- en zitmeditatie zijn de belangrijkste oefeningen en daar ben je het meest mee bezig. Elk onderdeel van de dagindeling geeft aan wat je hoofdbezigheid is op dat tijdstip, maar onderliggend is dus een doorgaande ontwikkeling van aandacht voor wat er ook gebeurt in het moment 'nu'.
We werken globaal met twee dagindelingen één voor retraites voor beginners met zitperioden van 45 minuten en één 'standaard' indeling met zitperioden van een uur.
Bij elke dagindeling is het mogelijk hier individueel van af te wijken in overleg met de begeleiders.
De hieronder beschreven dagindelingen worden gegeven als voorbeeld. Het kan zijn dat in de praktijk hier op details van afgeweken wordt.


Voorbeeld van een retraite dagschema met 1 uur loop-/zit meditatie

De eerste dagen zijn loop- en zitmediatie vaak onder leiding van de leraar

5:00 Opstaan
5:30 Chi-Neng meditatief bewegen
6:05 Zitmeditatie

7:00 Ontbijt
        Daarna toegewezen werkmeditatie.

9:00 Zitmeditatie
10:00 Loopmeditatie
11:00 Zitmeditatie

12:00 Maaltijd

14:00 Zitmeditatie
15:00 Loopmeditatie
16:00 Zitmeditatie

17:00 Eventueel lichte maaltijd / loopmeditatie

18:00 Zitmeditatie
19:00 Loopmeditatie
19:30 Dhammatalk door de leraar
21:00 Metta meditatie onder leiding van de leraar
21:15 Rust of doorgaande meditatie op eigen initiatief


Voorbeeld van een retraite dagschema met 3/4 uur loop-/zit meditatie

05.30 Opstaan
06.00 Chi-Neng meditatief bewegen
06.30 Zitmeditatie met begeleiding

07.15 Ontbijt
          Werkmeditatie

09.00 Zitmeditatie / of inleiding
09.45 Loopmeditatie
10.30 Zitmeditatie
11.15 Loopmeditatie

12.00 Middagmaal

13.30 Zitmeditatie
14.15 Loopmeditatie
15.00 Zitmeditatie
15.45 Loopmeditatie
16.30 Zitmeditatie

17.00 Avondmaal / loopmeditatie

18.15 Zitmeditatie
19.00 Loopmeditatie
19.30 Dhammatalk
20.30 Korte pauze en Mettameditatie
21.00 Rust of individuele meditatie.

De meditatiezaal is 24 uur per dag open, ook buiten het dagschema

Er is dagelijks* een tien minutengesprek met de leraar betreffende de meditatie. Er wordt van je verwacht dat je hieraan deel neemt.
Het interview dient ter ondersteuning van het meditatieproces.
* In sommige retraites is het interview anders geregeld.

 

 

 

In retraite gaan betekent letterlijk je terugtrekken uit het dagelijks leven. Dit doe je op twee manieren, lichamelijk en geestelijk. Voor het lichamelijk terugtrekken ga je naar een plaats waar het stil is en waar de voorzieningen zo zijn dat je tot rust komt.

Voorwaarden waarin dit optimaal kan gebeuren zijn:1. een goede plek, als bescherming tegen weer en wind, 2. de juiste temperatuur, niet te koud en niet te warm, 3. de voeding, niet te zwaar en niet te licht en 4. de aanwezigheid van een spirituele vriend die je kan ondersteunen.

Onze retraites vinden bijna allemaal plaats in het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden. Wij hebben daar de beschikking over een fijne accommodatie op een oud landgoed. Dit landgoed kent al meer dan honderd jaar de traditie dat er niet gejaagd wordt, geen vlees gegeten wordt, geen alcohol gebruikt en niet gerookt wordt.

Sinds 2000 zijn we hier onafgebroken en de duur van de retraites is in de loop der jaren van vijf of tien dagen uitgegroeid tot een maand.

Het geestelijk terugtrekken behelst het gewaar zijn van het contact met de zintuigen. Je bewaakt de zintuigen. Gewoonlijk zijn we naar buiten gericht maar in de retraite is dit tegenovergesteld: we richten onze aandacht naar binnen. Is er eerst nog veel tumult in onze geest, langzamerhand wordt het rustiger. Met geduldige discipline groeit de concentratie en komen lichaam en geest in balans. Zo wordt er een basis gelegd voor verdere geestelijke ontwikkeling.

Afwisselend zitten en lopen we, individueel of in groepsverband. Ook kan er staand of liggend gemediteerd worden. Meestal heeft iedere mediterende een eigen kamer ter beschikking. In sommige retraites onderhouden we de acht leefregels en gebruiken we geen vast voedsel na de middag. In andere retraites is er ’s avonds een lichte maaltijd. Dit wordt aangekondigd in het programma.

Tijdens een retraite onderhouden we het nobele zwijgen en zoeken we geen oogcontact. We ondersteunen elkaar bij de beoefening en bouwen zo samen aan het huis van stilte.

Een dhammatalk met verdere uitleg over het begrip Huis van de stilte kan worden aangeklikt.

 

Subcategorieën