• 11-05-05-10-55-45-sm2.jpg
  • 11-05-05-10-57-12-sm2.jpg
  • 11-05-05-11-29-50-sm2.jpg
  • 11-05-05-11-37-13-sm2.jpg

Vipassana of inzichtmeditatie leert je om helder van geest direct en ongekleurd naar je eigen ervaringen te kijken. Het leidt tot een intuïtief begrijpen van wie, wat en hoe je bent. Centraal staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid. Aandachtig zijn zonder te oordelen, zonder te analyseren, zonder verwachtingen. Het leert je de gekleurde bril af te zetten en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.

In de praktijk kenmerkt Vipassana zich door opmerkzaamheid van moment tot moment. Ontspanning en leren concentreren zijn hierbij van belang.
Op een eenvoudige manier oefen je in direct waarnemen. Men kan in elke lichaamshouding mediteren: staan, lopen, zitten en liggen.
Een ontwikkelde opmerkzaamheid leidt naar meer vaardigheid in het omgaan met moeilijke gedachten en emoties, naar zien op een dieper niveau en uiteindelijk naar wijsheid als tegenpool van onwetendheid en naar mededogen als tegenpool van boosheid en begeerte.
Het doel is de realisatie van Nibbana, als het mogelijk is in dit leven en anders in een volgend bestaan.

Vipassana stamt uit het vroege boeddhisme (Theravada). De specifieke lijn die door Sangha Metta wordt beoefend is verbonden met de Birmese eerwaarde Mahasi Sayadaw. In Nederland is deze vorm van vipassana geïntroduceerd door de Thaise leraar Mettavihari.