Naast vipassana meditatie praktiseren wij metta meditatie. Metta is een pali* woord en wordt vertaald met welwillende of liefdevolle vriendelijkheid.
Gaat het in vipassana om het ontwikkelen van helder inzicht, in metta gaat het om het ontwikkelen van een vriendelijke houding, een open hart, ten opzichte van alle levende wezens. Metta meditatie is een vorm van concentratiemeditatie.
De praktijk van metta meditatie helpt ons om vrij te worden van ergernis en ongeduld, vrij te worden van elke vorm van aversie en boosheid. In het pali heet het a-dosa, hetgeen betekent afwezigheid van boosheid.
Wanneer we vrij zijn van boosheid komt onze natuurlijke goedheid te voorschijn. Ons hart blijkt zachter, ons oor kan luisteren, de acceptatie van onszelf en anderen wordt gemakkelijker, we verspillen minder energie en ons leven wordt lichter.
In de praktijk komt het neer op het consequent genereren van heilzame gedachten en goede wensen voor zowel onszelf als voor anderen.
Een voorbeeld van zo’n goede wens is:
Moge je vrede kennen, moge je vreugde kennen, moge je vrij zijn van pijn en lijden en het hoogste geluk ervaren.
Metta is de eerste van vier hoge zijnskwaliteiten. In religieuze taal deugden genaamd. De tweede is karuna, mededogen, de derde is mudita, medevreugde en de vierde is upekka, gelijkmoedigheid.
Metta meditatie kan een probaat middel zijn bij het verbeteren van onze relaties.

* Pali is de taal waarin de oudste geschriften van de Boeddha bewaard zijn gebleven.