• 11-05-05-10-41-53-sm2.jpg
  • 11-05-05-12-13-48-sm2.jpg
  • 11-05-05-13-40-15-sm2.jpg
  • 11-05-05-14-38-28-sm2.jpg
  • 11-05-05-14-40-42-sm2.jpg

Toevlucht in Boeddha, Dhamma en Sangha


Als iemand formeel boeddhist wil worden neemt hij in een kleine ceremonie toevlucht tot Boeddha, Dhamma en Sangha. Hij neemt zich voor de vijf leefregels na te volgen en krijgt een boeddhistische naam. Deze ceremonie wordt bij voorkeur geleid door een Bhikkhu(ni) (boeddhistische monnik of non).


Vertrouwen in de boeddha,dhamma en sangha

Het toevlucht nemen is een uiting van vertrouwen. We vertrouwen ons toe aan de boeddha, de dhamma en de sangha. Het zijn de Drie Juwelen - zoals ze traditioneel genoemd worden. De Drie Juwelen bieden een veilige plek , een plek waarop we ons kunnen verlaten.


Vertrouwen in de Boeddha

Wat betekent toevlucht nemen in de Boeddha?
De boeddha wordt omschreven als de Ontwaakte. Hij was een mens vol van wijsheid en uitmuntend gedrag. Hij was een mens en heeft als mens de verlichting bereikt. Als een mens de verlichting kan bereiken, kunnen andere mensen dat ook.
Naar het voorbeeld van de Boeddha vertrouwen we op de innerlijke kracht om opmerkzaam door het leven te kunnen gaan en zo te groeien in wijsheid en mededogen.


Vertrouwen in de Dhamma

Vertrouwen hebben in het pad van wijsheid en mededogen is een uiting van vertrouwen in de Dhamma. Door onze getoetste ervaringen weten we welk element van de Leer het meest ondersteunend is en welk element het beste aansluit in een bepaalde levenssituatie.
De Buddha spoort ons in de persoon van Ananda aan:
'Ananda, wees jezelf tot eiland, laat de Dhamma je eiland zijn, de Dhamma is je toevlucht en niets anders'.
- SN 47-13(3)


Vertrouwen in de Sangha

De Boeddha benadrukt vaak het belang van toevlucht nemen in de gemeenschap, de Sangha. Ons vertrouwen in de Boeddha en de Dhamma kan enorm versterkt worden door het oefenen met gelijkgestemden. Thich Nhat Hanh zegt het zo: “We have individual eyes and Sangha eyes. When a Sangha shines its light on our personal views, we see more clearly. In the Sangha, we won’t fall into negative habit patterns.”


De vijf voorschriften
(Pañca Sila ongeveer uitgesproken als pantsjasiela)

Wanneer je toevlucht neemt in Boeddha, Dhamma en Sangha spreek je het voornemen uit de 5 leefregels aan te nemen als leidraad voor je leven.
De leefregels ondersteunen je om opmerkzaam te zijn en te kunnen concentreren.

De vijf leefregels neem je aan uit vrije wil, niet omdat ze worden opgelegd door bovennatuurlijke of wereldlijke autoriteiten.

De vijf leefregels luiden als volgt:

  1. Ik neem mij voor om geen enkel levend wezen te doden noch te kwetsen.
  2. Ik neem mij voor niet iets te nemen dat niet is gegeven.
  3. Ik neem mij voor me te onthouden van seksueel ongeoorloofd gedrag.
  4. Ik neem mij voor om geen onwaarheid te spreken en niet te roddelen.
  5. Ik neem mij voor geen middelen te gebruiken die de geest bedwelmen.


De vijf leefregels zijn als het touw van een bergbeklimmer. Als alles goed gaat heb je het touw niet nodig en merk je niet dat het er hangt.

Als je in moeilijkheden komt en je het niet meer ziet zitten, kun je je vast houden aan wat je eens uitgesproken hebt.
Als je de leefregels niet bent nagekomen kun je steeds weer opnieuw beginnen. Je kunt je intentie vernieuwen door ze weer hardop of in stilte uit te spreken. Het zuiveringsproces hangt van jezelf af en kan niemand voor je doen.

De geur van rozen en lelies kan niet tegen de wind ingaan, maar de geur van iemand die ethisch zuiver leeft is zo sterk dat ze zelfs tegen de wind ingaat.