• 11-05-05-10-41-53-sm2.jpg
  • 11-05-05-12-13-48-sm2.jpg
  • 11-05-05-13-40-15-sm2.jpg
  • 11-05-05-14-38-28-sm2.jpg
  • 11-05-05-14-40-42-sm2.jpg

De Dhamma is de leer van de Boeddha. Dhammastudie kan op verschillende manieren gebeuren. Aan de basis staat de uitspraak van de Boeddha: ‘Suffering and the end of suffering’, dat is mijn hele leer. Zijn leer over het lijden en het stoppen van lijden. De bestudering staat in dienst van dit uitgangspunt. In retraites ligt het accent op de ervaring en dienen de dhammatalks als ondersteuning voor de beoefening. In aparte Dhammaverdiepingsdagen en/of cursussen staat de bestudering van de Dhamma centraal.

  1. We lezen en reflecteren op de sutta’s, de leerreden van de Boeddha.

  2. We analyseren en becommentariëren de abidhamma, de boeddhistische psychologie. Dit is een zeer diepgaande, analytische en systematische studie van de teksten van de Boeddha. Van tijd tot tijd worden er cursussen verzorgd over de boeddhistische psychologie.

  3. We onderzoeken onze eigen ervaringen in de stilte van de meditatie en volgen het pad dat de Boeddha herontdekt heeft: de middenweg. We laveren tussen de extremen van strenge ascese en verfijnd hedonisme. We toetsen onze kennis in de praktijk via de directe weg van opmerkzaamheid (mindfulness) die leidt naar inzicht en mededogen.

Wat we met ons hoofd leren moet terecht komen in ons hart. Boekenkennis moet tot ervaringskennis worden, intuïtieve kennis en inzicht.