• 11-05-05-09-51-58-sm2.jpg
  • 11-05-05-10-24-19-sm2.jpg
  • 11-05-05-11-21-11-sm2.jpg
  • 11-05-05-13-16-33-sm2.jpg
  • 11-05-05-14-10-54-sm2.jpg

Sangha Metta is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.  Als je Sangha Metta wilt steunen, kan dat door je aan te melden als vrijwilliger of door een financiële bijdrage.

Vrijwilliger worden

We hebben een goed team van vrijwilligers maar we kunnen altijd versterking gebruiken. Dat kan zijn bij de organisatie van retraites, bij de administratie of fondsenwerving. Als je een bijdrage wilt leveren neem dan contact op en mail ons.

Financiële bijdrage

Financiële bijdragen zijn altijd van harte welkom. We kunnen daarmee de retraites betaalbaar houden voor iedereen en heilzame acties steunen zoals de projecten die beschreven staan onder Inspiratiebron/heilzame acties. 

Sangha Metta heeft een status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarmee zijn jouw giften aftrekbaar bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting. Het voordeel voor Sangha Metta is dat we over giften minder schenkbelasting hoeven te betalen. Door de ANBI status hoeven we geen erfbelasting te betalen voor het geval je ons wilt laten meedelen in een erfenis. 

Jouw bijdrage kan eenmalig zijn of voor 5 jaar een vast bedrag. Zo’n periodieke gift is fiscaal heel interessant. Je kunt deze nl in zijn geheel van de inkomstenbelasting aftrekken. Dan geldt niet de drempel van 1% van je verzamelinkomen. Daarmee kun je netto veel meer (tot tweemaal toe) schenken dan bij een eenmalige gift. Voorheen moest je voor een periodieke gift naar de notaris. Dat hoeft sinds kort niet meer. Het enige dat nodig is, is een overeenkomst tussen jou en Sangha Metta waarin wordt vastgelegd dat je minstens 5 jaar lang jaarlijks een vast bedrag aan ons overmaakt via een periodieke overboeking. Een voorbeeld van zo’n overeenkomst staat op de website van de Belastingdienst onder ‘giften’. 

Neem contact met ons op via mail en we helpen je graag verder.

Ons IBAN rekeningnummer is: NL49 TRIO 0391 1582 52 of  NL 31 INGB 0008 3305 01 ten name van Stichting Sangha Metta.